ورود به سامانه
 سامانه تررد بین شهری
لطفاً قبل از ورود به سامانه، به نکات زیر توجه نمایید :
    تصویر تمامی مدارک ارسالی باید با فرمت .jpg و حجم آن حداکثر ۵۱۲ کیلوبایت باشد.
    در صورت ناخوانا بودن، درخواست تأیید نخواهد شد.

   * آن­دسته از افرادی که محل کار یا محل اسکان آنها در دو شهرستان مختلف می­ باشد، جهت اخذ برگه تردد مدارک زیر را بارگذاری نمایند:
        تصویر کارت شناسایی وسیله نقلیه یا برگ سبز خودرو
        تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه
        تصویر گواهی محل کار

   * افرادی که به دلایل پزشکی و درمانی می­بایست در موعد مقرر به مراکز درمانی مراجعه کنند، مدارک زیر را در سامانه بارگذاری کنند:
        تصویر کارت شناسایی وسیله نقلیه یا برگ سبز خودرو
        مدارک پزشکی و درمانی دال بر الزام حضور بیمار در این شهر
        تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه

 * افرادی که به دلیل انجام امور قضایی نیاز به حضور در این شهر را دارند مدارک زیر را در سامانه بارگزاری نمایند :
        تصویر کارت شناسایی وسیله نقلیه یا برگ سبز خودرو
        مدارک مرتبط با امور قضایی
        تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه
 * افرادی که به دلیل فوت یکی از بستگان درجه یک خود نیاز به حضور در این شهر را دارند مدارک زیر را در سامانه بارگزاری نمایند :
        تصویر کارت شناسایی وسیله نقلیه یا برگ سبز خودرو
        مدارک مرتبط با گواهی فوت
        تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه

  مراحل تکمیل فرم به شرح زیر می­باشد:
    متقاضی پس از تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، کد رهگیری را از طریق سامانه دریافت می­نماید.
    اطلاعات بارگذاری شده از سوی فرمانداری بررسی می­گردد. و کاربر درخواست کننده می تواند از طریق همین سامانه و بخش پیگیری درخواست از وضعیت درخواست مطلع شود.
    پس از مشاهده نتیجه با پرینت اعلام نتیجه، متقاضی باید جهت اخذ مجوز تردد به فرمانداری مراجعه نماید.