به اطلاع شهروندان محترم می رساند، سامانه صدور مجوز تردد بین شهری خودرو برای آن دسته از شهروندانی که نیاز به دریافت مجوز تردد دارند راه اندازی گردیده و آماده دریافت درخواست شما عزیزان می باشد. و کاربران می توانند از طریق لینک هایی که در بخش زیر فعال می باشد درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.
با توجه به اعلام استان های شمالی کشور در خصوص شیوع مجدد ویروس کرونا تردد در مسیر های شمالی کشور ممنوع بوده و مجوز تردد تا اطلاع ثانوی صادر نخواهد شد.